Magyar English Romeno
 
 
 
 

Bemutatkozás

Növényeink termékeink

Hírek,akciók

Fotóalbum

Elérhetőség

 
 

Széles kertészeti, dísznövény és kerámia termék kínálat


Kosárban:
0 tétel
0 Ft ,-

Hogyan vásárolhat webáruházunkban?
Gyakran ismételt kérdések
 
Dísznövény és kertészeti áraink
 
 
Kertészetünk elnyerte a kiváló áruda címet
Virtuális séta a kertészetben
 
 
Bankkártyás fizetés
 
 
 
Feliratkozom a hírlevélre
Elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot
 
/Vendegkonyv-Oldaltad_ajax

Cookie-kkal kapcsolatos információk

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI  SZABÁLYZAT 2018.

 Hatályos: 2018.05.25 napjától

 Általános rendelkezések
 

A LavandArt Kft.  ( cégnév)  (székhelye: 2730, Albertirsa ,Bicskei u.5., Adószáma: 14419308-2-13  Cégjegyzék száma: 13-09-122050, mint az  Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.lavandart.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató  alapján jár el. 
 
    Az  Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára  nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat  rendelkezéseit.
 
    A szabályzat célja, hogy meghatározza az  Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint  biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság  követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes  személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek  személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 

1. Értelmező rendelkezések

1.1.  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat  kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált  eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az  adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 
  1.2.  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely  művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele,  rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,  lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy  összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további  felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,  valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy  tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 
  1.3.  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett  neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,  gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint  az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
  1.4.  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása,  amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen  beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes  műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 
  1.5.  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok  elvégzése,  függetlenül a műveletek  végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás  helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 
  1.6.  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel  nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a  jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását  végzi.
 
  1.7.  Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -  közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

2. Az adatkezelő megnevezése :

A cég neve: LavandArt Kft.  Székhelye: 2730, Albertirsa ,Bicskei u.5.,  Adószáma: 14419308-2-13  Cégjegyzék száma: 13-09-122050, Email: info@lavandart.hu


  3.  Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az  adatfeldolgozó: Az adatokat az Adatkezelő Alapszabályában és SZMSZ-ében  meghatározott vezetősége, illetve a vezetőség által külön ferre felhatalmazott  személyek jogosultak megismerni Adatkezelő az adatokat nem teszik közzé,  harmadik személyek számára nem adják ki.
 

4. A kezelt személyes adatok köre

A  jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére  terjed ki, tekintettel a szabályzat arra, hogy személyes adatok kizárólag  természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. A Weboldal bármely  internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is  biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak  regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az  lehet, akit a az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre  feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.

4.1.  Az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: -
 

Rendelés:
  név
  adószám
  email cím
  számlázási cím( irányítószám, város, utca név,  közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó)
  szállítási cím( irányítószám, város, utca név,  közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó)
  vezetékes telefon
  mobil

4.2.  A www.lavandart.hu (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait a  regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja,  azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az  Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
 
4.3.  A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró  információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző  visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával -  küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg  azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a  belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának  mérése érdekében működnek.

                                                                                                                                                               

        Süti     elnevezése

Használat     célja, kezelt személyes adatok köre

Időtartam

__utmc

google, statisztikai adatok gyűjtése

24 perc

__utmt

google, statisztikai adatok gyűjtése

 10    perc

__utma

 google,    statisztikai adatok gyűjtése

3 év

 __utmz

 google,    statisztikai adatok gyűjtése

 6    hónap

 __utmb

 google,    statisztikai adatok gyűjtése

 30    perc

4.4.  Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az  információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.  4.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
 

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és  célja

  5.1.  Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az  Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi  szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az  erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal  használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja  meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet  kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő  a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a  regisztráció során megadott e-mail címre.

  5.2.  Az adatkezelés célja a tartalomszolgáltatás és az ezzel, valamint az Adatkezelő  egyesület működésével összefüggő egyéb információk megadása. A Szolgáltató az  Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a  weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az  alábbi célokra felhasználhassuk: - hírlevél szolgáltatás - tartalomszolgáltatás

  5.3.  A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő  általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél  azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat,  illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa  nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában,  e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett  hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal  tartalmaival és a gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat  tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld  hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett  hozzájárulásukat adták.

5.4.  Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül  leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben  található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött  e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a  nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

5.5.  Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a  következő: az folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

5.6.  Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott  adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja  statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a  felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az  alábbiak:
  az  ügyfél számítógépének dinamikus IP címe,
  az  ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt  számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a  Weboldallal kapcsolatos aktivitása.
Ezen  adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek  biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen  adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények  elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A  fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató  egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

5.7.  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő  célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy  hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem  rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása  esetén lehetséges kizárólag.

5.8.  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok  megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail  címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail  címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra  tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő  mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet  regisztrálta.

 

6. Az  adatkezelés időtartama

  6.1.  A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval  kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az  adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció  során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a  bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti.

6.2.  Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli  jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

7. Az adatokat megismerni jogosult  személyek köre

  7.1.  Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai  jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek  részére nem adják át.

7.2.  Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések  teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl.  rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső  szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3.  A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag  törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása  alapján kerülhet sor.

Az  igénybe vett adatfeldolgozók

Fizetés

OTP Bank Nyrt.
Székhelye: HU-  1051 Budapest, Nádor u.16.
Telefon:  (+36 1/20/30/70) 3 666 666
E-mail: informacio@otpbank.hu
Képviselő: Gerendai Zoltán
Adószám: 10537914-4-44
Cégjegyzékszám:  Cg. 01-10-041585

- átadott adatok köre: szolgáltatás  megnevezése, vételár
  -  adatfeldolgozási cél: megrendelt, megvásárolt termék kiegyenlítése
  -  adatkezelés időtartama: tranzakció lezárásig

 

Tárhely-szolgáltató

Y'SOLUTIONS PRG Informatikai Korlátolt  Felelősségű Társaság
  Székhely: 2463 Tordas, Szabadság utca 2. B. ép.
  Cégjegyzékszám: 07-09-024852
  Telefon: +36 70 317 0069
  Email  t.gabor@ysolutions.hu

Közösségi  oldalak

Az  adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:  Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon  regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  Az  érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram  stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
  Az  adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,  termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,  népszerűsítése.
  Az  adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok  megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek  adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok  kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi  oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul  meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és  módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  Az  adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai  kezeléséhez a közösségi oldalakon.

A Google Analytics alkalmazása

  Ez a  honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)  webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,  szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik  Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 
  A  Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott  információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és  tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó  IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről  szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 
  A  teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és  ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal  üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja  használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,  továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő  jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal  kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 
A  Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított  IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a  Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban  felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak  nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá,  hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó  weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti  és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

8. Az ügyfél jogai

8.1.  Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá  vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél  jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek  útján.

8.2.  Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt  adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról,  hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem  benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3.  Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve  észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken  keresztül. Levelezési cím: 2730, Albertirsa ,Bicskei u.5.

8.4.  Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését,  vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga  helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3  munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra  helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli  szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges  időtartamig megőrzi.

8.5.  Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi  biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az  Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

8.6.  Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során  harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon  kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés  érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget  megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának  megállapítása céljából. 9. Egyéb rendelkezések

9.1.  Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek  nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb  adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező  adatokkal.

9.2.  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti  adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót  tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg  lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3.  Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi  továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett,  tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz  annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan  felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy  minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy  átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 

9.4.  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes  értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően  az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a  módosított Szabályzatban foglaltakat. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek  ismeri el jelen szabályzat  tartalmát, és  kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése  megfelel a jelen szabályzatban  megfogalmazott előírásoknak.


 
 

 
Bemutatkozás | Növényeink termékeink | Hírek,akciók | Fotóalbum | Elérhetőség
Rózsák, Pálmafélék, Örökzöldek, Gyümölcsfák, Gyepszőnyeg, Formanövények, Fenyőfélék, Évelők, Egynyáriak, Díszfüvek, Díszfák, Cserjék, Cserepek, kiegészítők, Citrusfélék, Bonsaiok, TERMÉKFOTÓK
2730 Albertirsa, Bicskei út, 52. szám; (E60 4-es főút 52-ES km); Tel: 0620 5989900; Fax: +36 53999295
e-mail: info@lavandart.hu lavandart@lavandart.hu
  2010 Lavandart KFT